Ik heb een nieuwe categorie toegevoegd, zodat ik al mijn favoriete filmpjes kan delen. Kan van alles zijn, van muziek tot dieren tot beauty en koken. We zien het vanzelf wel.

Filmpje voor vandaag is “Otters holding hands”. Zo super cute. Tot het einde kijken, vooral vanaf 1m17. <3

Comments are closed.